درباره همه چیز و هیچ چیز
 

جملات خوب

·   چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت . فکر را ، خاطره را ، زیر باران باید برد . با همه مردم شهر زیر باران باید رفت . دوست را ، زیر باران باید دید . عشق را زیر باران باید جست . زندگی تر شدن پی در پی ، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است .

·   در دل من چیزی ست ، مثل یک بیشه نور ، مثل خواب دم صبح ، و چنان بی تابم که دلم می خواهد ، بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر کوه ، دورها آوایی ست که مرا می خواند

·   هر کجا هستم ، آسمان مال من ست . پنجره ، فکر ، هوا ، عشق ، زمین مال من ست . چه اهمیتی دارد گاه اگر می روید قارچهای غربت ؟

·   کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ، کار ما شناسایی این است ، که در افسون گل سرخ شناور باشیم . پشت دانایی اردو بزنیم . صبحها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم .

·   زندگی خالی نیست ، مهربانی هست ، سیب ست ، ایمان هست ، آری تا شقایق هست ، زندگی باید کرد . I Love U

·       برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آروم خود را داشته باشید .

·       این جهان ، جهان تغییر است نه تقدیر .

·   از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند ، تنها آنان که با خود چتری به همراه میاورند ، به کار خود ایمان دارند

·   برای انسانهای بزرگ هیچ وقت بن بستی وجود ندارد ، چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت ، یا راهی خواهم ساخت ....

·       تو سزاوار تمام چیزهای خوبی هستی که زندگی به تو تقدیم می کند .

·       یادم باشد سنگ خیلی تنهاست . یادم باشد با سنگ هم باید لطیف رفتار کرد مبادا دل تنگش بشکند .

·   زندگی "مجذور" آینه است . زندگی گل به"توان"  ابدیت ، زندگی         "ضرب" زمین در ضربان دل زندگی "هندسه" ساده و یکسان نفسهاست .

·   چه دعایی بهتر از این : خنده ات از ته دل ، گریه ات از سر شوق ، و دلت کلبه ای از مهر و صفا ، قلب تو جلوه ای از عشق و ارادت به خدا

·   ناپلئون می گه : حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش ، چیزی رو بنویس که بتونی امضاءاش کنی ، و چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش وایسی ....... پس : دوست دارم ، امضاء

·   آری آغاز دوست داشتن است ، گرچه پایان راه نا پیداست ، من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن تو زیباست .... ( فروغ )

·       

 

 

·   چقدر سخت  گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم زیر لب بگی : گل من باغچه  نو مبارک

·   اگه یه روز قلب کسی رو شکستی یه میخ رو دیوار بکن اگه یه روز دلشو بدست آوردی میخو از دیوار در بیار اما چه فایده که جای میخ رو دیوار میمونه

·       به قلب سنگیم افتخار می کنم چون غم روزگار در آن اثری نداشت اما نمی دانستم با سنگ تراشی با تجربه طرفم

·   به من می گفت اینقدر دوسِت دارم که اگر بگی بمیر می میرم .... باورم نمی شد .... فقط برای 1 امتحان ساده به اون گفتم بمیر ...... ! و حالا سالهاست که از تنهایی پژمرده ام . کاش هرگز امتحانش نمی کردم .

·   احساس خوبیه وقتی یک نفر دل تنگت باشه .. احساس بهتر این که یک نفر عاشقت باشه .. اما بهترین احساس وقتیه که یک نفر هچ وقت فراموشت نکنه ...

·   حرفهای من هنوز ناتمامه ... تا نگاه می کنی / وقت رفتن است / باز هم همان حکایت همیشگی / پیش از آنکه با خبر شوی / لحظه عزیمته تو ناگزیر می شود / آی .... / ای دریغ و حصرت همیشگی / ناگهان ، چقدر زود دیر می شود . (امین پور)

·   سخت است می نوش کسی دیگر بود ، شام خاموش کسی دیگر بود ، با یاد کسی که دوستش می داری ، یک عمر در آغوش کسی دیگر بود .

·       سرنوشت ، گره کوری به رشته عمرم زده که از ترسه پاره شدن ، بازش نمی کنم .

·   وقتی خاطره ی آدم زیاد می شه دیوار اتاقاش پور از عکس می شه دلت واسه اونی تنگ می شه که نمیتونی عکس شو به دیوار بزنی .

·   شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد خبری از دل پر درد گل یاس نداشت باید این جور نوشت هر گلی هم باشه چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجبار است

·   یه قانون ریاضی می گه : اگر کسی رو دوست داری به حال خود رهایش کن .... اگر برگشت قانون 2= 1+1 عمال کن و گر نه در عدد 0 ضربش کن .

·   میگی گل را دوست داری ولی آن را می چینی / میگی باران را دوست داری ولی با چتر میری زیرش / میگی پرنده را دوست داری و لی تو قفس حبسش میکنی / حالا چه جوری می تونم نترسم وقتی میگی دوستم داری

·       Man : How Long is a million year ? God : it's for me a MINUTE . Man : How much is a million dollar ? God : It's for me a penny . Man : Give me a penny . God : WAIT A MINUTE ….!!!

·       تو مثل راز پاییزی و من زمستانم چگونه دل اسیرت شد قسم به شب نمیدانم

·   زندگی عشق است عشق افسانه نیست آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست عشق آن نیست که کنارش باشی عشق آن است که بیادش باشی

·       تنها جرمی که در زندگیم بلد نیستم یافتن هست مگر اینکه کسی مرا بیابد

·       نیلوفر تنها گلی که برای زنده موندن باید دور یه گل بپیچه ..... ، پس اجازه بده نیلوفر زندگیت باشم

·       آرزویم این است : نرود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد ، نرود لبخند از عمق نگات هرگز .

·       دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا .

·   قانون معرفت ما می گه : باهام باشی باهاتم . مریض بشی مریض می شم . دیونه بشی دیونه می شم . بمیری می میرم . تنهام بزاری منتظرت می مونم .

·   اگه باهات نبودم برات که بودم اگه چشمات نبودم نگات که بودم اگه حرفات نبودم صدات که بودم اگه کودت نبودم فدااااااااااااااتکه بودم .

·   زندگی عشق است عشق افسانه نیست آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست عشق آن نیست که کنارش باشی عشق آن است که بیادش باشی .

·   به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد ، عجب از محبت من که در او اثر ندارد . غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد دل من از قصه خون چون شد دل یو خبر ندارد .

·   هر گاه به تقدیر الهی به لبه پردگاه رسیدی . به خدا اعتماد کون . یا تو را از پشت می گیرد یا به تو پرواز کردن می آموزد .

·   اگه تموم شب و در حسرت از دست رفتن خورشید گریه کونی فرست دیدن ستار رو از دست می دی . ( شکسپیر )

·       عملگرایی مهمترین شرط پیروزی و موفقیت و بهای رسیدن به اهداف است .

·   نمی توانم ادعا کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ... اما می توانم ادعا کنم لحظاتی که به یادش نیستم هم دوستشان دارم .

·   دیگران را ببخشید ، نه به خاطر اینکه آنها سزاوار " بخشایشن " ، به این خاطر که تو سزاوار " آرامشی "  زرتشت

·   ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد ، ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت ، ویرانه دل ماست که با هر نظر دوست ، 100 بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت .

·       برای انسانهای بزرگ بنبستی ، چون بر این باورند : یا راهی خواهم یافت ، یا راهی خواهم ساخت .

·       "GODISNOWHERE"  …. This can be read as :                 " GOD IS NO WHERE " or as :  GOD IS NOW HERE " . Everything in life vepends on how you look at them Always Think POSITIVE !

·   من دلم میخواد خونه ای داشته باشم پر دوست ..... بر درش برگ گلی می کوبم روی آن با قلم سبز بهار می نویسم : خونه دوستی ما اینجاست " تا که دیگر نپرسد سهراب خونه دوست کجاست ؟

·       عشق ورزیدن را از کویر بیاموزیم که دریا بودنش را به آفتاب بخشید .

·   لذت رفتنی ست و خاطره ماندنی .... تمام ابدیت عشق را به یک نگاه می فروختم اگر : اگر لذت ماندنی بود و خاطره رفتنی .....

·   یک سنگ کافی ست برای شکستن شیشه یک جمله کافی ست برای شکستن یک قلب  یک قلب کافی ست برای عاشق شدن یک دوست کافی ست برای یک عمر زندگی .

·   زندگی چون گل سرخی است پر از خار ، پر از برگ ، پر از عطر لطیف . یادمان باشد اگر گل چیدیم ، عطر و خار و گل و برگ ، همه همسایه دیوار به دیوار همند .

·       ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی   از ان باد آر مدد خواهی چراغ دل برافروزی

·   بیهوده مکن عمر گران صرف رفیقان ، عمر صرف کسی کن که دلش جان تو باشد ، امروز کسی محرم اسرار کسی نیست ، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست .

·   همیشه ابرها گریه میکنن ولی همه عاشقه ستارها می شن ! دل ابرها پر . یادت باشه چشمکه ستارها ، ابرها رو ازیادت نبر ....

·   زندگی شوق رسیدن به همان فردایی ست که نخواهد آمد . تو نه دیروز نه در فردایی ، فقط امروز پر از بودن توست .

·       ببخش مال و مترس از کمی آن که هر چه دهی

                                     جزای ان به یکی ده ز   دادگر یابی .     << ساوجی >>

·   هراس من از مرگ نیست ، از بیهوده زیستن است .آدم زیستن را به انسان آموخت ، محمد چگونه زیستن را ،علی چگونه بودن ، حسین چگونه مردن .

·   چرا تاریکی شب را زیاد میبینیم ولی مهتاب را کم ؟ چرا نداریهای خویش را میشمریم ولی حساب دارائیهایمان را نداریم؟ چرا بدیها دیدمان را پر کرده ولی خوبیها در پشت پلکهایمان قایم شدند ؟ چراپینه دستهای پدر را نمیفهمیم ولی سیلی او را فراموش نمی کنیم . سهراب چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید . 

·   سحرگاهان که شبنم آیتی از پاک بودن را به گلها هدیه می بخشد به آن محراب پاکش آرزو کردم برایت خوب دیدن ، خوب بودن ، خوب ماندن را ...

·       همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی اون ، همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم اون .

·       دریای طوفانی ناخدای لایق میسازد پس همیشه ممنون لحظات سخت زندگی باش ...

·       زندگی مسابقه نیست ، زندگی یک سفر است و در آن مسافری باش که در هر  گامش ترنم لحظه ها جاریست ....

·   آن کس که می گفت دوستم دارد ، عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد ، رهگذری بود که روی برگ های خشک پاییزی راه می رفت . صدای خش خش برگها همان آوازی بود که من گمان می کردم می گوید : دوستت دارم !

·   حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست ، خداوند در هر حضور ، جادویی نهان کرده برای کمال ما ، خوشا آن روزی که دریابیم جادوی حضور یکدیگر را .

·       دوست مثل کوه می ماند وقتی نزدیکشی نمیبینیش ! وقتی ازش دور می شی تازه می بینی چقدر بزرگ !

·   مهربانی را وقتی دیدم که کودکی در دفتر نقاشیش خورشید را سیاه می کشید که پدر کارگرش در آفتاب نسوزد .....!!

·       زندگی مثل بازی گل ا پوچ ! با تو گل و بی تو هیچی

·   دوست داشتن ایستادن زیر بارون و با هم خیس شدن نیست ، دوستی آن است که یکی برای دیگری چتری شود و دیگری هیچ وقت نفهمد چرا خیس نشد !

·       روی هر پله که باشی خدا یه پله از تو بالاتر....... نه به خاطر اینکه خداست به خاطر اینکه دستتو بگیره ....

·       گفتند بهشت را می خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست

·       زیباترین منحنی دنیا لبخند یک دوسته که بی صدا بهت میگه : به یادت هستم

·       ساقه شکستن رسم توفان است ، تو نسیم باش و نوازش کن

·   زندگی یک بازی درد آور است زندگی یک اول بی آخر است زندگی کردیم و اما باختیم کاخ خود را روی دریا ساختیم لمس باید کرد این اندوه را بر کمر باید کشید این کوه را زندگی را با همین غمها خوش است با همین بیش و همین کم ها خوش است .

·       زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه هاست ریشه هم هرگز اسیر باد نیست

·       دوستی قطره اشکی است که در معبد عشق هر کجایش بچکد سرو محبت روید

·       میان خاطر سبزت اگر رد شد خیال من ....  دعایم کن

·       وقتی بدونم که یه لحظه بیادم هستی تمام عمرمو ،  فدای اون یه لحظه می کنم

·   من به خودم می بالم که در این عصر یخی و در ظلمت باروت و فساد , دوستی دارم چون آب زلال که دلش آینه ی خورشید است ....

·   محبت پیر نمیشه عشق کم نمیشه دوستی جدا نمیشه خوبی روی زمین نمی مونه دوست ، دوست را از دست نمی ده تقدیم می کنم به دوستی مثل تو که خیلی می خواهم خاطرشو

·       ترجیح می دهم سوار دوچرخه باشم به خدا فکر کنم تا در کلیسا باشم و به دوچرخه ام فکر کنم

·   زندگی دفتری از خاطرهاست .... یک نفر در دل شب .... یک نفر در دل خاک .... یک نفر همسفر سختیهاست چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد .... ما همه همسفریم

·   وقتی از قربت آیم دلم می گیرد ، مرغ امید من از شدت غم می میرد . دل به رویای خوش خاطرهها می بندم ، بازهم خاطرهها دست ما را می گیرد .

·   خدایا ، گفتم : خسته ام گفتی : لا تقنطوا من رحمه الله ... از رحمت خدا نا امید نشوید ( زمر/53) گفتم : هیشکی نمیدونه تو دلم چی میگذره گفتی : ان الله بین المرء و قلبه ... خدا حائل است میان انسان و قلبش (انفال/26) گفتم : هیچ کسی را ندارم گفتی : نحن اقرب الیه من حبل الورید ... ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم (ق/16) گفتم : ولی انگار اصلاً منو فراموش کردی ! گفتی : فاذکرونی ، اذکرکم .... منو یاد کنید ، تا یاد شما باشم ( بقره/152)

·     خاطرم نیست تو از بارانی , یا که از نسل نسیم ! هر چه هستی گذرا نسیت هوایت , بویت ... تو مرا یادکنی یا نکنی من به یادت هستم ....دوست داررررررم

·   دو تا چیز از یاد من نمیر: دوستای خوب و روزهای خوب . ولی یک چیز همیشه تو قلب من میمونه : روزای خوبی که با دوستای خوب گذشت

·   در نهان به انانی دل میبندیم که دوستمان ندارند و در اشکارا از انانی که دوستمان دارند غافلیم ...! شاید این است دلیل " تنهایی ما " دکتر شریعتی

·   من غریب دیروزم آشنای امروز فراموش شده فردا پس در آشنای امروز عاشقانه دوستت میدارم تا در فراموشی فردا یک دنیا یادم کنی

·       می دونی دوستی یعنی چه ؟ داشتن اونی که خواستنش تمومی نداره مثل تو

·       آبی که براسود زمینش بخورد زود / دریا شود آن رود که پیوسته روان است

·       خاک پای دوست شدن در نزد ما یک آرزوست گردوست قابل بداند جان ما فدای اوست

·       عادتم داده خیال تو که یادم باشد یادمن هم نکنی باز به یادت باشم !

·   در شگفتم که سلام آغاز هر دیدار است , ولی در نماز پایان است , شاید این بدین معنی است که پایان نماز آغاز دیداراست . دکتر شریعتی

·       خدایا به من کمک کن وقتی میخواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم , کمی با کفشهای او راه بروم .

·   لحظات شادی, خدا را ستایش کن لحظات سختی, خدا را جستجو کن لحظات آرامش, خدارا مناجات کن لحظات دردآور, به خدا اعتماد کن و در تمام لحظات خدا را شکر کن

·   کاش تو دنیا سه چیز نبود . 1غرور 2 عشق 3 سادگی . آنوقت کسی بخاطر غرورش به سادگی عشق را به بازی نمی گرفت .

 

·   خداوندا ! اگر روزی بشر گردی , از حالم با خبر گردی , پشیمان می شوی از قصه خلقت از این بودن , از این بدعت ! خداوندا ! نمیدونی که انسان بودن و ماندن , در این دنیا چه دشوار است چه زجری می کشد آن کس که انسان است و از احساس ... سرشار است . ( دکتر شریعتی )

·       خدایا مرا آنگونه زنده نگهدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیران که به وجد نیاید دلی از مردنم

·   دوستای خوب مثل ستاره های آسمون هستند درسته که بعضی وقتا دیده نمی شن اما مطمئنی همیشه هستند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ مرداد۱۳۸۹ساعت 23:56  توسط محمد رضا محمودی  |